Јелена мастер Павловић, ауторка чланка „Двострукост као принцип у Књизи о храсту Јанка Вујиновића: супротност, сагласје и његово превазилажење“, објављеног у „Наративној полифонији“, потврдила је учешће на Данима Милосава Буце Мирковића. Госпођица Павловић ће говорити о Златним зрном критичарским награђеној књизи и о роману „Вучји накот“ у четвртак 16. јуна 2016. у Завичајном музеју Жупе.

 

JelenaЈелена Павловић је рођена 1988. у Крушевцу. Основне студије србистике и мастер студије филологије, модул српски језик завршила је на Филозофском факултету у Нишу. Радила је као наставник српског језика и књижевности у Основној школи „Саво Јовановић Сирогојно“ у Сирогојну, а била је ангажована и као демонстратор на Филозофском факултету у Нишу. Тренутно је студент докторских студија српског језика и књижевности на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу и стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Летњи семестар школске 2015/2016. провела је на Институту за словенску филологију Универзитета у Вроцлаву (Пољска), где је држала лекторске вежбе. Објавила је више радова и учествовала на више научних конференција из области науке о језику и књижевности. Главно научно интересовање су јој историјска синтакса и функционална стилистика, али се бави и лингвостилистичким проучавањем прозе и поезије, литерарном ономастиком и дијахроним проучавањем српског језика у ширем смислу.

Koментари

коментари