radmila-savicevic-filmovi-uloge

Сабајле се сваког петка
баба Коса буди
и обуче чисту рéклу
и пуловер руди,

очешља се, намирише
и јаглуче метне,
па се лепо разговара
с сваким кога сретне.

Са амрелом преко руке
по чаршији шета,
окреће се пијац цео:
„Ко је ова тета?“

Ако су и дрýге њене
попут баба-Косе,
у Старцима сви су млади
и лепо се носе.

БАБИНО ШУГАВО
представљање монографије Дејана Ћирића
„Прва и последња“, посвећене Радмили Савићевић

15.06.2016.

17.00 Mузеј винарства и виноградарства

89

Добро нам дошли!

Koментари

коментари